———————————————

PS:

考虑到每日推送过于频繁,后面公众号推送周期可能会改为每周推送一次内容

  设计核心粉丝群内,会仍然保留日更推送  

——————————————

合集参考样式如下↓


———————————————

关于核心粉丝群:

  目前不对外开放,仅内测邀请,感兴趣的同学后台回复:核心粉丝群内测申请

——————————————
2019.12.09

本篇文章来源于微信公众号: UX小学